Frågor och svar (FAQ)

Hur uppstår psykiska konflikter i personligheten?

Hur uppstår psykiska konflikter i personligheten? Enligt psykoanalysen uppstår en individs problem pågrund av hennes tidiga relationer och upplevelser. Ohälsa kan uppstå då nutida situationer aktiverar känslor från förr och vi försöker fly undan den psykiska smärta det orsaka...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur lång är utbildningen till kiropraktor?

Hur lång är utbildningen till kiropraktor? Kiropraktor – ett framtidsyrke

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad kan Sent tal bero på?

Vad kan Sent tal bero på? Barnet kan ha en försenad eller avvikande tal - och språkutveckling fastän utvecklingen i övrigt är normal. Det finns inte alltid någon känd orsak. En orsak kan vara ärftlighet, det vill säga att man har andra i släkten som har haft en språkstörning. Orsaken kan i...

Fri May 13 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur botar man kotkompression?

Hur botar man kotkompression? Vad gör man åt kotkompression ? Oftast räcker det med smärtstillande läkemedel och hjälpmedel såsom en käpp eller rullator under en tid. Kotorna läker normalt av sig själva. Det är viktigt att hålla sig fysiskt aktiv....

Sun Feb 06 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man bort gröna toner i håret?

Hur får man bort gröna toner i håret? Testa att massera in ketchup i håret och låt det sedan verka i 5-10 minuter. Den röda färgen i tomatsåsen kommer att neutralisera den gröna färgen i håret . Samma gäller om ditt hår har blivit grönt av klor. Håret kan också bli grönt /grått om du går f...

Mon Jan 31 2022

Frågor och svar (FAQ)

What does a Wi-Fi scanner do?

What does a Wi-Fi scanner do? Wi-Fi Scanner allows you to easily locate visible wireless networks and its corresponding information . ... Using Wi-Fi Scanner, you can evaluate the allocation of wireless networks by channel and select the least congested bandwidth for their access point, al...

Sat Jan 15 2022

FRÅGOR OCH SVAR (FAQ)

Frågor och svar (FAQ)

Hur går Bäckenmätning till?

Hur går Bäckenmätning till? När du ska undersökas ligger du på en brits och britsen förs genom den ringformade öppningen på datortomografen. Du behöver ligga stilla medan bilderna tas och det gör inte ont. Du är vaken under hela undersökningen....

Thu May 12 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilka förebyggande åtgärder görs för att förebygga trycksår?

Vilka förebyggande åtgärder görs för att förebygga trycksår? Risken för trycksår minskar om du undviker att ligga eller sitta länge i samma ställning. Du måste få hjälp att byta ställning eller vända dig i sängen om du inte själv kan röra dig. Specialmadrasser kan vara till stor hjälp. Häl...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan du hjälpa den du vårdar att få bättre livskvalitet?

Hur kan du hjälpa den du vårdar att få bättre livskvalitet? Ibland hjälper man bäst genom en pratstund eller att hitta på någon aktivitet. Andra gånger är det bättre att bara sitta tysta en stund till- sammans. För att förändra vården och omsorgen och arbeta mer personcentrerat kan både le...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan människors hälsa påverkas av deras livsvillkor samt levnadsvanor?

Hur kan människors hälsa påverkas av deras livsvillkor samt levnadsvanor? Våra levnadsvanor påverkar risken för många av de sjukdomar som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige idag, och livsvillkoren och levnadsförhållandena påverkar möjligheten till hälsosamma levnadsvanor . Olika pol...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning?

Hur vi använder strålning i till exempel medicinsk utrustning? Strålning och ultraljud används inom vården för att med olika tekniker ta bilder av kroppens olika delar för att ställa diagnos. Strålning används också vid behandling av vissa sjukdomar eftersom strålning kan slå ut sjuka cell...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur märker man metastaser?

Hur märker man metastaser? Undersökningar. För att ta reda på om sjukdomen har spridit sig till lymfkörtlar som finns djupare in i kroppen krävs undersökning med röntgen, ultraljud, datortomografi eller magnetkamera. Positronemissionstomografi – PET – är en metod som också kan användas för...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur vet man om cancer spridit sig?

Hur vet man om cancer spridit sig? De symtom som uppkommer varierar beroende på var i kroppen metastaserna sitter. Här är några exempel: Metastaser i hjärnan upptäcks vanligen efter metastaser i andra organ. De kan ge symtom som huvudvärk och sjukdomskänsla, beteendeförändringar, svaghet i...

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en Likviditetsplan?

Vad är en Likviditetsplan? Likviditetsplanering är A & O

Wed May 11 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en DT?

Vad är en DT? Datortomografi ( DT ) Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen, skelettet eller magen....

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

När görs skiktröntgen?

När görs skiktröntgen? Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen. För att få tydligare bilder används ofta kontrastmedel so...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad påverkar kapitalomsättningshastigheten?

Vad påverkar kapitalomsättningshastigheten? Hur påverkas kapitalomsättningshastigheten när försäljningen ökar kraftigt? När försäljningen ökar innebär ju det att omsättningen ökar. Om vi antar att företagets tillgångar är konstanta kommer kapitalomsättningshastigheten att öka (=förbättras)...

Tue May 10 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur kan man minska risken för att få prostatacancer?

Hur kan man minska risken för att få prostatacancer? Det som skyddar mot uppkomsten av prostatacancer är vitamin A, D och E, lycopen, som finns i tomater, fyto- östrogener, grönsaker, selen, karotenoider samt fisk och omega 3. Fytoöstrogener är ett ämne som man upp- täckte i samband med at...

Mon May 09 2022

Frågor och svar (FAQ)

Kan man få akne som vuxen?

Kan man få akne som vuxen? – Akne är otroligt vanligt och många människor drabbas i vuxen ålder, säger Samuel Menon, allmänläkare på Kry i England, och berättar att en stor studie har visat att omkring 50 procent av kvinnor och 40 procent av män har någon form av akne i ansikte...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad kan svullnad bero på?

Vad kan svullnad bero på? Svullnad beror på ett ökat ventryck och av att vätska läcker ut i vävnaderna. Svullnad föregås ofta även av vätskeansamling i kroppen och viktökning....

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur märker man att någon har alzheimer?

Hur märker man att någon har alzheimer? Sjukdomen kommer smygande, att fastställa en exakt tidpunkt för när den debuterar går inte. Den som drabbas brukar märka av tilltagande glömska och svårigheter att planera och utföra vardagliga sysslor. Efterhand försämras spåk, tidsuppfattning och a...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad innebär begreppet Bpsd?

Vad innebär begreppet Bpsd? BPSD betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom och är något som drabbar upp till 90 % av alla personer med demenssjukdom någon gång under sjukdomstiden. BPSD kan t. ex. vara ångest, aggressivitet, oro, apati, mat- och sömnstörningar eller ras...

Sun May 08 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur ser ärrbildning ut?

Hur ser ärrbildning ut? De allra flesta sår läker och lämnar ett platt ärr som med tiden bleks. Men ibland blir ärren mer synliga och då klassas de som hypertrofiska ärr eller keloider. - Hypertrofiska ärr är begränsade till själva sårytan och är ofta upphöjda, tjocka och röda....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur får man ärr att inte synas?

Hur får man ärr att inte synas? Vad kan man göra åt självskadeärr och ärr efter skärskador?

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad gör ett kondenskraftverk?

Vad gör ett kondenskraftverk? Vatten hettas upp med till exempel kol, olja eller uran och ångan som bildas driver en kondenseringsturbin. Genom att snabbt kyla av ångan i en kondensor bildas en stor tryckskillnad som optimerar elproduktionen. Kondensorn kyls i sin tur av havsvatten eller m...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

När försvinner hormonell Acne?

När försvinner hormonell Acne? Personer i alla åldrar kan få akne , men det är vanligast i tonåren. Det är hormonförändringarna i puberteten som gör att det bildas mer talg i talgkörtlarna. För de allra flesta försvinner aknen efter puberteten....

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket gurkmeja ska man äta om dagen?

Hur mycket gurkmeja ska man äta om dagen? Gurkmeja som pulver

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur tar man bort fläckar från finnar?

Hur tar man bort fläckar från finnar? Kemisk peeling såsom salicylsyra eller triklorättiksyra (TCA) används i olika koncentrationer för att avlägsna hudens yttersta lager och därmed melanocyter och märken efter finnar . När huden återbildas finns det en chans att pigmentfläckarna inte åter...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur mycket el förbrukar man i en etta?

Hur mycket el förbrukar man i en etta? Schablonvärdena gäller bostäder som inte använder el för uppvärmning. Totalkostnaden för el per kWh var år 2020 211 öre/kWh (2,1 kr/kWh) i genomsnitt för en liten lägenhet, som en etta eller en mindre tvåa. Kostnaden var 179 öre/kWh (1,79 kr/kWh) i ge...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är en blankare rapport?

Vad är en blankare rapport? En blankning innebär en försäljning av ett värdepapper som säljaren inte äger vid försäljningstidpunkten. Säljaren har istället lånat, eller säkerställt att värdepappret kan lånas innan blankningen genomförs. Genom blankningen uppkommer en kort position i det ak...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad är förtunning ljud?

Vad är förtunning ljud? Förtätningar är när luften pressas ihop och lyftmolekylerna ligger tätare. Mellan sådana förtätningar blir det glesare mellan luftmolekyler. Det kallas förtunningar...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur länge ska Mjukfog torka?

Hur länge ska Mjukfog torka? En annan smart egenskap är att fogen är tålig mot temperaturskillnader (-30 till +70 grader). Fogen torkar även snabbt, den är klibbfri efter drygt en halvtimme och övermålningsbar efter en timme. För att resultatet ska bli bra är det viktigt att förbereda ytan...

Tue May 03 2022

Frågor och svar (FAQ)

Can you have prostate cancer for years?

Can you have prostate cancer for years? Prostate cancer often gets worse slowly, and you may have it for years without symptoms . During this time, you may not need treatment. If your cancer is more likely to spread, you may decide to have surgery or radiotherapy that aims to cure the canc...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vad ska en bra uppvärmning innehålla?

Vad ska en bra uppvärmning innehålla? Börja värma upp i ett lugnt tempo. Intensiteten ska öka gradvis, så att cirkulationssystemet hinner anpassa sig till det ökade syrebehovet, och musklerna och senorna blir mjuka och smidiga. Värm upp de stora muskelgrupperna först. På så sätt får du bät...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Hur fäster man Byggfolie?

Hur fäster man Byggfolie? Vik ner byggfolien och fäst den ordentligt mot väggen så att den avslutar och täcker insidan av väggens syll. Var extra noga med fästpunkterna runt fönster och dörrar. 1. Rulla ut byggfolien och skär till önskad längd....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När betalas CSN ut 2022?

När betalas CSN ut 2022? Om vi fattar ett beslut i september eller tidigare sker vanligtvis den första utbetalning den 30 september. Om vi fattar beslut senare sker den första utbetalningen två vardagar efter beslut. Därefter sker utbetalningen den sista vardagen i månaden....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Vilken bindning har kol?

Vilken bindning har kol? Kol (C) är en atom som ligger i grupp 14 och därmed kan skapa fyra kovalenta bindningar...

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

När använder man perfekt och imperfekt?

När använder man perfekt och imperfekt? Du måste alltid använda perfekt när tiden för ett agerande inte är av vikt eller specifieras. Du måste alltid använda imperfekt när detaljer om tid eller plats, gällande ett agerande som ägt rum, ges eller efterfrågas....

Mon May 02 2022

Frågor och svar (FAQ)

Måste preteritum svenska?

Måste preteritum svenska? Verbet måste har ingen infinitivform men i presens och preteritum heter det tydligen måste , och i perfekt har mås...

Mon May 02 2022